Allasterapia

 

Allasterapia on fysioterapiaa, jota toteutetaan altaassa tai muussa vesi-elementin omaavassa ympäristössä.

Yleisiä tavoitteita allasterapiassa ovat

* liikkuvuuden, tasapainon ja koordinaation lisääminen

* lihasvoiman ja -kestävyyden lisääminen

* aerobisen kapasiteetin parantaminen

* kävelyn tukeminen

* stressin vähentäminen

Vedessä toimimisella on useita hyötyjä, esimerkiksi veden vastus ja sen kannatteleva vaikutus. Veden hydrostaattinen paine myös vähentää turvotusta ja kipua. Allasterapian avulla kuntoutuja saa positiivisen ja kivuttoman kokemuksen, josta saatu onnistumisen tunne vaikuttaa myös arkielämään positiivisesti.

Allasterapia osana neurologista fysioterapiaa on kokemuksemme mukaan äärimmäisen pidetty sekä tehokas terapiamuoto. Veden kannatteleva vaikutus voi mahdollistaa kuntoutujalle itsenäisemmän toimimisen ja liikkumisen esimerkiksi kävelyn ja uinnin muodossa, johon kuivalla maalla voidaan tarvita avustajaa tai apuvälinettä. Itsenäisyys ja uusi sosiaalinen ympäristö luo kuntoutujalle tärkeitä ilon ja onnistumisen kokemuksia sekä kasvattaa itsetuntoa. Vaikka joskus vesi saattaa tuntua aluksi pelottavaltakin, kuntoutujat liikkuvat omalla vauhdillaan kohti pelkojen voittamista ja siitä saatuja onnistumisia kohti. Allasterapia ja turvallisessa ympäristössä harjoittelu on toiminut myös ponnahduslautana uuteen vapaa-ajan harrastukseen.

Toimimme myös KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta allasterapian palveluntuottajana. Allasterapiat toteutuvat joko Kylpylähotelli Casinon tai Uimahalli Pikku Saimaan altaissa. 

 

Mitä on allasterapia?

Allasterapia on yksi fysioterapian monista muodoista, jota voidaan käyttää esimerkiksi osana neurologista fysioterapiaa tai leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Allasterapia sopii myös osaksi tuki-ja liikuntaelinvaivojen fysioterapiaa.

Allasterapiaa toteuttavat fysioterapeuttimme

ALLASTERAPIA ON KOKEMUKSEMME MUKAAN ÄÄRIMMÄISEN PIDETTY JA TEHOKAS TERAPIAMUOTO.