psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen.

Psykofyysisen fysioterapian perustana toimii ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys, sekä ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysinen fysioterapia tarjoaa asiakkaalle selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä kokemuksellisen oppimisen avulla, joka mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakkailla, joilla on:

 • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
 • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
 • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat muun muassa:

 • kehotietoisuusharjoitukset
 • hengitysharjoitukset
 • tunnereaktioiden tunnistaminen kehossa
 • Keho-mieli-yhteyden parissa työskentely
 • vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet
 • rentoutusmenetelmät
 • liikeharjoitteet
 • pehmytkudoskäsittelyt

 

Psykofyysistä fysioterapiaa toteutetaan Casinon toimipisteellä.

Kysy lisää ajanvarauksestamme puh. 044 989 7955 (ma-to klo 9-15 ja pe klo 10-14)

tai sähköpostitse: toimisto@fysiosatama.fi

Kuuntele mielenkiintoinen podcast aiheesta: XAMK podcast – psykofyysinen fysioterapia

 

 

 

Kuinka pääsen psykofyysiseen fysioterapiaan?

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi hakeutua maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Maksusitoumuksen voit saada KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluna, vakuutusyhtiön tai erikoissairaanhoidon kautta. 

Voit hakeutua fysioterapiaan myös lääkärin lähetteellä, josta saat kela-korvauksen tai ilman lähetettä kokonaan omakustanteisesti. 

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeuttimme:

Psykofyysinen fysioterapia on kasvava erikoisala kuntoutuksen kentällä.