Työfysioterapia

 

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä, ergonomiaa ja työssä kuormittumista.

Hän antaa neuvontaa ja ohjausta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valinnassa.

Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu hyvinvointia edistävien valmennusten, työtilojen ja -välineiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

Työfysioterapeuttimme ottaa vastaan Casinon toimipisteellä.

 

Työfysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeuttimme

Työfysioterapeutti ohjaa sopivien työasentojen ja -tapojen valinnassa.