Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

KELAn vaativa lääkinnällinen kuntoutus

KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perustana on julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan arkeen osallistumista ja arjessa suoriutumista.

Kuntoutuksen keskiössä ovat yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa laaditut konkreettiset tavoitteet, jotka ohjaavat fysioterapian sisältöä ja luovat sekä kuntoutujalle että fysioterapeutille yhteisen mielikuvan tavoitteesta jota kohti edetään.

 

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla kuntoutuja pystyisi työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Fysioterapeutti auttaa myös muokkaamaan vanhoja sekä uusia toimintaympäristöjä kuntoutujalle sopivaksi, jotta mahdollisimman sujuva ja aktiivinen arki mahdollistuu. Fysioterapeutti osallistuu myös apuvälinearviointeihin ja auttaa uusien apuvälineiden käyttöönotossa. 

Fysioterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa toimintakyvyn tukemiseksi.  

Toimimme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana kaikkien kolmen toimipisteemme osalta. Käytössämme on monipuolinen kuntoutusvälineistö ja Pappilankadun toimipisteessä sekä Casinolla kuntoutusta voidaan toteuttaa myös kuntosalilaitteistoa hyödyntäen. 

Ryhmäkuntoutus

Liikunnallisten pienryhmien tavoitteena on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä sekä lisätä lihasvoimaa, liikkuvuutta ja hyvinvointia yhdessä tehtävien harjoitteiden avulla. Kelan kustantamana ryhmäterapia edellyttää tehtyä kuntoutussuunnitelmaa, osallistuminen mahdollista myös maksusitoumuksilla tai omakustanteisesti. Ryhmäkoko on ryhmästä riippuen 3-6 henkilöä.

Pienryhmissä asiakkaat pääsevät toimimaan ryhmässä, joka mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen. Pienryhmäkuntoutus sopii erinomaisesti kuntoutujille, joille isompaan ryhmämuotoiseen harjoitteluun osallistuminen on vamman tai toimintakyvyn rajoitteen vuoksi mahdotonta.

Kaikki aikuisten ryhmäterapiat toteutetaan Casinon toimipisteellä, lasten allasryhmä toteutuu joko Casinon toimipisteellä, tai uimahalli PikkuSaimaassa.

FysioSatamassa on saatavilla tällä hetkellä seuraavia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen pienryhmiä:

  • Alakouluikäisten allasryhmä
  • Aikuisten allasryhmä
  • Aikuisten fysioterapiaryhmä

Kysy lisää: eeva.koskeli@fysiosatama.fi

 

Kuinka pääsen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on KELAn kustantamaa avoterapiapalvelua. Maksusitoumus kuntoutukseen tulee siis Kelan kautta. 

Toimimme avoterapian palveluntuottajana kaikkien kolmen toimipisteen osalta. 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapeuttimme

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ON MAHDOLLISIMMAN VAIVATON PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA SUORIUTUMINEN