Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

KELAn vaativa lääkinnällinen kuntoutus

KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perustana on julkisessa terveydenhuollossa tehty / hyväksytetty kuntoutussuunnitelma. Palvelun tuottajalla on voimassa oleva Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksensuomenkielisen yksilöfysio- ja allasterapian hankintasopimus ajalle 1.12.2022 – 31.12.2024 (optiovuodet 2025 ja 2026). Terapia on Kelan järjestämää ja kokonaan rahoittamaa kuntoutusta ja asiakkaalla on mahdollisuus hakea matkakorvauksia Kelalta. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan arkeen osallistumista ja arjessa suoriutumista ICF-viitekehyksen mukaisesti.

Kuntoutuksen keskiössä ovat yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa laaditut konkreettiset tavoitteet, jotka ohjaavat fysioterapian sisältöä ja luovat sekä kuntoutujalle että fysioterapeutille yhteisen mielikuvan tavoitteesta jota kohti edetään.

Tällä hetkellä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspaikkoja on saatavilla molemmissa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttavissa toimipisteissämme. puh. 044 989 7955

FysioSatama Casino, Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna

FysioSatama Punkaharju, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju 

 

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla kuntoutuja pystyisi työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Fysioterapeutti auttaa myös muokkaamaan vanhoja sekä uusia toimintaympäristöjä kuntoutujalle sopivaksi, jotta mahdollisimman sujuva ja aktiivinen arki mahdollistuu. Fysioterapeutti osallistuu myös apuvälinearviointeihin ja auttaa uusien apuvälineiden käyttöönotossa. 

Fysioterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa toimintakyvyn tukemiseksi.  

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttavat terapeuttimme löytyvät “asiantuntijamme”-välilehdeltä. Terapeuttimme palvelevat suomen ja englannin kielellä. Korvaavina kommunikaatiokeinoina on tukiviittomat ja pc-kuvat.

Toimimme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana Savonlinnan Casinon ja Punkaharjun toimipisteiden osalta (puh. 044 989 7955). Käytössämme on monipuolinen kuntoutusvälineistö ja Casinolla kuntoutusta voidaan toteuttaa myös kuntosalilaitteistoa hyödyntäen. Toimipisteissämme myös avustajakoiran käyttö on mahdollista. Huomioimme erikseen allergiset asiakkaat.

Ryhmäkuntoutus

Liikunnallisten pienryhmien tavoitteena on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä sekä lisätä lihasvoimaa, liikkuvuutta ja hyvinvointia yhdessä tehtävien harjoitteiden avulla. Kelan kustantamana ryhmäterapia edellyttää tehtyä kuntoutussuunnitelmaa ja osallistuminen on mahdollista myös maksusitoumuksilla tai omakustanteisesti. Ryhmäkoko on ryhmästä riippuen 3-6 henkilöä.

Pienryhmissä asiakkaat pääsevät toimimaan ryhmässä, joka mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen. Pienryhmäkuntoutus sopii erinomaisesti kuntoutujille, joille isompaan ryhmämuotoiseen harjoitteluun osallistuminen on vamman tai toimintakyvyn rajoitteen vuoksi mahdotonta.

Kaikki aikuisten ryhmäterapiat toteutetaan Casinon toimipisteellä, lasten allasryhmä toteutuu joko Casinon toimipisteellä, tai uimahalli PikkuSaimaassa.

FysioSatamassa on saatavilla tällä hetkellä seuraavia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen pienryhmiä:

  • Alakouluikäisten allasryhmä
  • Aikuisten allasryhmä
  • Aikuisten fysioterapiaryhmä

Kysy lisää: eeva.koskeli@fysiosatama.fi

 

 

FysioSatama on aloittanut Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamisen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Hyviö-työkalun avulla syksyllä 2021. Voit tutustua asiaan tarkemmin tästä linkistä: Hyviö-työkalu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittarina

Kuinka pääsen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on KELAn kustantamaa avoterapiapalvelua. Maksusitoumus kuntoutukseen tulee siis Kelan kautta. 

Toimimme avoterapian palveluntuottajana Savonlinnan Casinon ja Punkaharjun toimipisteissä.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapeuttimme

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ON MAHDOLLISIMMAN VAIVATON PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA SUORIUTUMINEN