Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

KELAn vaativa lääkinnällinen kuntoutus 

KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perustana on julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan arkeen osallistumista ja arjessa suoriutumista.

Kuntoutuksen keskiössä ovat yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa laaditut konkreettiset tavoitteet, jotka ohjaavat fysioterapian sisältöä ja luovat sekä kuntoutujalle että fysioterapeutille yhteisen mielikuvan tavoitteesta jota kohti edetään.

 

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla kuntoutuja pystyisi työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. 

Fysioterapeutti auttaa myös muokkaamaan vanhoja sekä uusia toimintaympäristöjä kuntoutujalle sopivaksi, jotta mahdollisimman sujuva ja aktiivinen arki mahdollistuu. Fysioterapeutti osallistuu myös apuvälinearviointeihin ja auttaa uusien apuvälineiden käyttöönotossa. 

Fysioterapeutti tekee moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa toimintakyvyn tukemiseksi.  

 

Toimimme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana kaikkien kolmen toimipisteemme osalta. Käytössämme on monipuolinen kuntoutusvälineistö ja Pappilankadun toimipisteessä sekä Casinolla kuntoutusta voidaan toteuttaa myös kuntosalilaitteistoa hyödyntäen. 

 

Kuinka pääsen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on KELAn kustantamaa avoterapiapalvelua. Maksusitoumus kuntoutukseen tulee siis Kelan kautta. 

Toimimme avoterapian palveluntuottajana kaikkien kolmen toimipisteen osalta. 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapeuttimme

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ON MAHDOLLISIMMAN VAIVATON PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA SUORIUTUMINEN