Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia perustuu usein lääkärin lähetteeseen, mutta fysioterapiaan voi hakeutua myös omatoimisesti, mikäli lapsen kehitykseen liittyvät asiat mietityttävät. Kuntoutus jaksotetaan lapsen kasvu-ja kehityskaaren mukaan vauvaikään, päiväkoti-ikään, kouluikään ja itsenäistymisen vaiheeseen. Kuntoutuksen painopiste vaihtelee eri ikäkausina, luonnollisesti kuntoutujan toimintakyvyn mukaan.

Lasten ja nuorten fysioterapian tavoitteena on lapsen osallistaminen arjen toimintoihin mahdollisimman luontevasti. Kuntoutus liittyy kiinteästi arkeen eli kotona, päiväkodissa ja koulussa annettavaan ohjaukseen ja opetukseen. Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan laajassa tukiverkostossa esimerkiksi perheen, päiväkodin, koulun, sairaalan, harrastustoimijoiden ja muiden terapeuttien kanssa.

Fysioterapeutti auttaa apuvälineiden tarpeen arvioinnissa ja niiden käytössä kotona, koulussa tai harrastuksissa. Esimerkiksi yleisesti tarjolla oleviin harrastusryhmiin voi olla vaikea osallistua vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi, ja liikunta voi vaatia soveltamista. Sovellukset voivat olla teknisiä (esim. apuvälineet), rakenteellisia (esim. pelien sääntöjen muutokset) tai kasvatuksellisia (esim. opetus- ja valmennusmenetelmät), ja fysioterapeutin tehtävänä on löytää keinot sovellusten toteuttamiseksi.

Myös täysin uusien mahdollisuuksien kartoittaminen ja niihin tutustuminen on turvallista fysioterapian avulla. Pyrimmekin aina soveltamaan ja löytämään ratkaisuja kuntoutujan toivomiin harrastuksiin, jotta lapsen tai nuoren omat unelmat ja haaveet pystytään toteuttamaan. Fysioterapia voi auttaa kuntoutujan läheisiä löytämään mieluisan harrastusmuodon koko perheelle. Lasten ja nuorten fysioterapia on siis myös koko perheen tukemista ja kuntoutujan arjessa toimivien tietotaidon lisäämistä kuntoutujaa koskevissa asioissa.

Kuva: Jarno Artika

FYSIOTERAPIAN AVULLA VOI LÖYTYÄ MIELUISA HARRASTUSMUOTO KOKO PERHEELLE