Lasten ja nuorten fysioterapia

 

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia

Lasten ja nuorten neurologisessa fysioterapiassa hoidetaan erilaisia toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmia, joiden taustalla voi olla muun muassa kehitysviivästymä tai kehitysvammaisuus.

Tällaisia sairauksia voivat olla muun muassa:

 • Kromosomihäiriöt kuten downin syndrooma
 • Autismi
 • CP-vamma
 • Lihassairaudet kuten SMA
 • Selkäydinvammat
 • Meningomyeloseele

Fysioterapian tavoitteena on lapsen osallistaminen arjen toimintoihin mahdollisimman luontevasti. Kuntoutus liittyy kiinteästi arkeen eli kotona, päiväkodissa ja koulussa annettavaan ohjaukseen ja opetukseen.

Fysioterapia perustuu usein KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumukseen tai lääkärin lähetteeseen, mutta fysioterapiaan voi hakeutua myös omatoimisesti, mikäli lapsen kehitykseen liittyvät asiat mietityttävät.

Kuntoutus jaksotetaan lapsen kasvu-ja kehityskaaren mukaan vauvaikään, päiväkoti-ikään, kouluikään ja itsenäistymisen vaiheeseen. Kuntoutuksen painopiste vaihtelee eri ikäkausina, luonnollisesti kuntoutujan toimintakyvyn mukaan.

Fysioterapeutti auttaa apuvälineiden tarpeen arvioinnissa ja niiden käytössä kotona, koulussa tai harrastuksissa.

Lasten ja nuorten fysioterapia on myös koko perheen tukemista ja kuntoutujan arjessa toimivien tietotaidon lisäämistä kuntoutujaa koskevissa asioissa.

 

Lasten ja nuorten tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapia

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiassa hoidetaan erilaisia kehon kiputiloja ja kasvuun liittyviä toiminta-ja liikkumiskyvyn ongelmia, joiden taustalla voivat olla muun muassa rakenteelliset muutokset tai rasitusperäiset vammat.

Tällaisia ongelmia voivat olla muun muassa:

 • idiopaattinen skolioosi
 • kampurajalka
 • Erilaiset rasitusosteopatiat:
 • Severin tauti
 • Osgood slatterin- tauti
 • Spondylolyysi

Aktiivisesti liikkuvilla lapsilla ja nuorilla voi esiintyä kasvuiässä erilaisia rasitusvammoja, jotka ilmenevät usein luutumisalueiden kiputiloina. Fysioterapiasta on hyötyä rasitusvammojen hoidossa.

 

 

Lasten ja nuorten fysioterapia on yhteistyötä koko perheen kanssa

Lasten ja nuorten fysioterapia on myös koko perheen tukemista ja kuntoutujan arjessa toimivien tietotaidon lisäämistä kuntoutujaa koskevissa asioissa.

Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan laajassa tukiverkostossa esimerkiksi perheen, päiväkodin, koulun, sairaalan, harrastustoimijoiden ja muiden terapeuttien kanssa. 

 

Lasten ja nuorten fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeuttimme

FYSIOTERAPIAN AVULLA VOI LÖYTYÄ MIELUISA HARRASTUSMUOTO KOKO PERHEELLE