neurologinen fysioterapia

 

aikuisneurologinen fysioterapia

 

Aikuisneurologisessa fysioterapiassa hoidetaan erilaisista keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista johtuvia toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmia.

Tällaisia sairauksia ovat muun muassa:

 • MS-tauti
 • Aivoverenkiertohäiriöt (AVH)
 • Parkinsonin tauti
 • ALS
 • Lihastaudit
 • Cervikaalinen dystonia
 • Selkäydinvamma tai -vaurio (voi olla myös synnynnäinen)
 • Harvinaiset neurologiset sairaudet

Aikuisneurologisen fysioterapian tavoitteena on toiminta- ja liikkumiskyvyn turvaaminen tai parantaminen. Kuntoutuksen avulla pyritään elämänlaadun kohentumiseen ja tukemaan kuntoutujan selviytymistä arkielämän toiminnoista paremmin, sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Neurologisille sairauksille on tyypillistä myös ajattelun, muistin ja tunne-elämän häiriöt sekä erilaiset kehon kiputilat. Fysioterapiassa kuntoutujaa tuetaan kokonaisvaltaisesti ja etsitään keinoja voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen.

 

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia

 

Lasten ja nuorten neurologisessa fysioterapiassa hoidetaan erilaisia toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmia, joiden taustalla voi olla muun muassa kehitysviivästymä tai kehitysvammaisuus.

Tällaisia sairauksia voivat olla muun muassa:

 • Kromosomihäiriöt kuten downin syndrooma
 • Autismi
 • CP-vamma
 • Lihassairaudet kuten SMA
 • Selkäydinvammat
 • Meningomyeloseele

Tavoitteena on lapsen osallistaminen arjen toimintoihin mahdollisimman luontevasti. Fysioterapia liittyy kiinteästi arkeen eli kotona, päiväkodissa ja koulussa annettavaan ohjaukseen ja opetukseen. Fysioterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan tukiverkoston sekä muiden terapeuttien kanssa.

Kuntoutus jaksotetaan lapsen kasvu- ja kehityskaaren mukaan vauvaiästä aina itsenäistymisen vaiheeseen saakka.

Neurologista fysioterapiaa voidaan toteuttaa monipuolisesti toimitiloissamme tai kotikäynteinä asiakkaan arkiympäristössä.

 

 

Kuinka pääsen neurologiseen fysioterapiaan?

Neurologinen fysioterapia on useimmiten maksusitoumusperusteista.

Maksusitoumuksen voit saada KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluna, vakuutusyhtiön tai erikoissairaanhoidon kautta.

Kotona toteutettavasta fysioterapiasta voit saada verotukseen kotitalousvähennyksen. Lue kotitalousvähennyksestä lisää täältä.

Voit myös tulla fysioterapiaan kokonaan itse maksavana asiakkaana.

Neurologisen fysioterapian parissa työskentelevät fysioterapeuttimme

NEUROLOGISEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ON MAHDOLLISIMMAN VAIVATON PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA SUORIUTUMINEN