Terveyskuntotestaus

Kuntotason mittaaminen on hyödyllistä niin liikuntaa aloittaville kuin tavoitteellisesti harjoittelevillekin, sillä sen avulla saadaan selville tärkeitä asioita harjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Terveyskunnolla tarkoitetaan kaikkia niitä fyysisen kunnon osa-alueita, jotka ovat yhteydessä terveyteen tai toimintakykyyn ja joihin fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti ja fyysisen aktiivisuuden puute negatiivisesti.

Mitattavat terveyskunnon osa-alueet ovat:

  • tuki-ja liikuntaelimistön kunto
  • liikehallintakyky eli motorinen kunto
  • hengitys-ja verenkiertoelimistön kunto
  • kehon koostumus ja aineenvaihdunta

Fyysinen aktiivisuus ja kunto ovat kansanterveyden edistämisen avaintekijöitä. Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon arviointi, sekä monitorointi ovat osa terveyden edistämisen strategioita, joiden tavoitteena on väestön liikkumisen lisääminen ja yleiskunnon kohottaminen. Terveyskunnon mittaamista voidaan käyttää esimerkiksi eri väestöryhmien fyysisen kunnon arviointiin ja sen seurantaan.
FysioSatamassa suoritamme kuntotestejä kaiken tasoisille liikkujille.

TERVEYSKUNTOTESTILLÄ SELVITÄT TÄRKEIMMÄT KEHITYSKOHTEESI