Pilates

Pilates on kokonaisvaltaista kehonhallintaa harjoittava liikuntamuoto, joka soveltuu kenelle tahansa kunnosta riippumatta. Järjestämme eri mittaisia pilateskursseja Casinon toimipisteellämme osoitteessa Kylpylaitoksentie 7 (2. kerros).

 

Nyt treenataan ulkona! OMT- fysioterapeutti ja pilatesohjaaja Marja Haapalan ohjaamalla Pilates ja sauvakävely –kurssilla nautitaan alkukesän auringossa treenaten samalla yhdessä. Kurssi kokoontuu tiistaisin 21.5., 28.5., 4.6., 11.6. ja 18.6. klo 16.30-17.45.  Kurssi alkaa Spahotel Casinon pääoven edestä (Kylpylaitoksentie 7). Tervetuloa mukaan!

Hinta: 60 € /5 kertaa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

haapala.marja@gmail.com

 

Pilateksen periaatteet

Pilatesharjoitteluun liittyy kuusi perusperiaatetta, joita ovat hallinta, keskittyminen, keskustan käyttö, hengitys, täsmällisyys ja liikkeen virtaus.

Kehon hallintaan liittyy monia tekijöitä, kuten tasapainon hallinta. Ihmisen pystyasennossa tapahtuvan liikkumisen edellytys on hyvä tasapaino. Iän myötä ihmisen kyky ylläpitää hyvää ja hallittua pystyasentoa heikkenee, ellei tasapainoa harjoiteta erityisillä tasapainoharjoituksilla. Hyvä tasapaino on myös edellytys turvalliseen liikkumiseen. Hallintaan liittyy myös kyky oivaltaa kehonosien keskinäisiä liikkeitä. Pilatesharjoitteiden avulla kehitetään taitoa liikuttaa tai vakauttaa esimerkiksi rintakehän ja lantion keskinäisiä liikkeitä, mikä on edellytys alaselän terveelle toiminnalle. Myös ylä- ja alaraajojen liikkeet tulee pilatesharjoitteissa kytkeä hallitusti keskivartaloon. Hallintaa on myös kyky säädellä liikkeiden nopeutta ja suuntaa. Hyvin toimiva ja hallittu keho toteuttaa virheettömästi refleksien ohjaamia ja tahdonalaisia liikkeitä.

Hyvä liikkeiden hallinta vaatii keskittymistä tekemiseen. Ihminen pystyy keskittymään hyvin suhteellisen vähän aikaa, minkä vuoksi harjoitellessa on hyvä järjestää olosuhteet sellaisiksi, että ympärillä ei ole huomiota vaativia asioita. Keskittymisen avulla liikkeet voidaan suorittaa puhtaasti ja on helpompi löytää kehon sisäisiä yhteyksiä. Keho ja mieli ovat yhtä. Keskittymällä harjoitteluun voidaan saada muutosta hallita kehoa paremmin.

Keskustan käyttöä kutsutaan pilateksessa termillä ” Pilates Power House”. Siihen kuuluvat lattiana lantionpohjan lihasten aktivaatio liikkeen perustana yhdessä talon seinien, eli syvän poikittaisen vatsalihaksen aktivaation kanssa. Vatsapuolta ja kylkiä vahvistavat syvät ja pinnalliset vinot vatsalihakset, sekä keskellä pinnallinen suora vatsalihas. Voimatalon takaseinää vahvistaa selkärangan syvä tukilihas multifidus (monijakoinen lihas) ja kattona on sateenvarjon muotoinen pallealihas. Näiden lihasten yhteistoiminnasta muodostuu lannerankaa tukeva stabilaatio- eli tukijärjestelmä. Se on nykytutkimuksen perusteella kaiken selkäharjoittelun perusta. Samaa periaatetta sovelletaan  myös selkäkuntoutuksessa. Syvien selkärankaa tukevien lihasten tulisi aina aktivoitua ensin, jotta pinnallisempien voimalihasten aktivoitumisjärjestys toimisi optimaalisesti. Siinä on oikean keskustan käytön ydin.

Kaikille ihmisen liikkeille on tyypillistä, että hengitys nivoutuu liikkeeseen tukemaan sen toteutumista. Hengitys on spontaani tapahtuma. Pallealihas on tärkein sisäänhengityslihas, ja sisäänhengityksen aikana pallea toimii tehokkaammin jos kylkiluiden välilihakset eli intercostaalit toimivat sen tukena. Ryhdin korjaamisessa ja rintakehän asennon parantamisessa juuri kylkivälilihasten merkitys on erittäin suuri. Nykytutkimus on osoittanut, että pallealihas sisäänhengityksen aikana tukevoittaa lannerankaa ja erityisesti sen yläosaa, koska pallean alimmat kiinnitysjänteet ulottuvat lannerangan ylimpiin nikamiin asti. Pilateksessa korostetaankin ns. lateraalista hengitystä, jolloin, sisäänhengityksessä pallea liikkuu alaspäin ja hengitys suuntautuu myös kylkiin ja  selkäpuolelle.

Joseph Pilates korosti täsmällisyyttä harjoittelussa. Hänellä oli selkeät ja tarkat ohjeet kaikkien liikkeiden toteuttamiseen aina hengitystä myöten. Kaikilla liikkeillä on täsmällinen alku- ja loppuasento. Pilateksen mukaan vain näin voidaan saavuttaa liikkeissä vaadittava tarkkuus. Esimerkiksi vartalon kiertoliikkeet voivat tapahtua täydellä liikeradalla vain silloin kun keho on keskilinjassa, lantio on neutraaliasennossa ja selkärangan nikamat ovat kukin omassa keskiasennossaan.

Liikkeellä on aina selkeä suunta ja muoto. Voiman ja vastavoiman toteutuminen vaatii liikkeen täsmällistä oivaltamista. Hyvän ohjaajan avustuksella oppii ymmärtämään liikkeiden oikean suorituksen ja se vaatii aikaa ja toistoja. Täsmällisen liikkeiden suorittamisen kautta motorinen oppiminen on helpompaa ja tapahtuu huomattavan nopeasti. Ensin harjoitellaan liikkeet hitaasti, koska hitaan liikkeen kautta on helpompi oppia liikkeen täsmällinen suorittaminen. Hidas liike jättää vahvan muistijäljen isojen aivojen liikemuistikeskukseen. Hitaan liikkeen päälle voidaan aina rakentaa nopea liike.

Liikkeen virtaus tarkoittaa pilateksessa kahta asiaa: 1) liike ei pysähdy kesken suorituksen kuin poikkeustapauksessa ja 2) erilliset liikkeet muodostavat liikkeiden jatkumon, jolloin tauot eivät katkaise liikkeiden suorittamista. Liikkeet sijoitetaan peräkkäin siten, että yhden liikkeen päättyessä päätösasentoon se on seuraavan liikkeen alkuasento.

Kysy lisää

PILATES ON KOKONAISVALTAINEN LIIKUNTAMUOTO, JOKA SOPII KAIKILLE KUNNOSTA RIIPPUMATTA