Erityisliikunnan ohjauspalvelut

Erityisliikunnan ohjauspalvelut

Erityisryhmien liikunnalla (soveltava liikunta, erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Liikunnan sovellukset voivat olla teknisiä (esim. apuvälineet), rakenteellisia (esim. pelien sääntöjen muutokset) tai kasvatuksellisia (esim. opetus- ja valmennusmenetelmät).

Fysioterapeutin tehtävä on löytää mahdollisuudet liikunnan toteuttamiseksi.

Yksilöpalvelut

Erityisliikunnan liikuntakokeilut kuuluvat osana KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiaa. 

Yksilöllisiä fysioterapeutin kanssa tehtäviä erityisliikunnan lajikokeiluja on myös mahdollista toteuttaa omakustanteisesti.

Ryhmäpalvelut

Erityisliikunnan ryhmäpalveluita voidaan toteuttaa niin lapsiryhmille kuin myös esim. palvelukotien asukkaille.

Pikku Pingviinit -lastenliikuntaryhmä on suunnattu alle kouluikäisille lapsille, joilla on haasteita motorisessa kehityksessä ja aistisäätelyssä.

Pikku Pingviinit ryhmässä sisältö muodostuu lapsen kehityksen kannalta tärkeistä asioista: yhdessä touhuilusta, liikuntataitojen opettelusta ja ryhmätaitojen harjoittelusta.

Ryhmäohjaajana toimii lasten kanssa päivittäin työskentelevä fysioterapeutti.

Ryhmäkoko on 6-8 lasta.

Ulos ja pihalle! –erityisliikuntaryhmä on suunnattu muun muassa palvelukodeille ja yhdistyksille. Ryhmän tavoitteena on tarjota erityisliikunnan viriketoimintaa ja lisätä fyysistä aktiivisuutta erilaisten liikuntavälineiden ja -tapojen avulla.  Ryhmästä saa samalla työkaluja ulkotoiminnan lisäämiseen.

Ryhmän sisällön teemoja ovat muun muassa: Löydätkö aarteen?, Pompi Pompi!, ja Riemua reikälakanasta!

Ryhmäkertojen sisällöt kehittävät muun muassa ongelmanratkaisutaitoa, keskittymistä, tarkkuutta, hienomotoriikkaa ja antavat haasteita koordinaatiolle.

Erityisuinninohjaus

Erityisuinninohjaus on yksilöllinen ohjaus asiakkaille, joilla on toimintakyvyn haasteita, jotka vaikeuttavat altaaseen siirtymisiä ja altaassa toimimista.

Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi heikentynyt tasapaino, kaatumisenpelko, neurologinen sairaus, amputaatio.

Ohjauksen tavoitteena on tarjota asiakkaalle ympäristö ja tarvittavat apuvälineet allasharjoittelun mahdollistumiseksi turvallisesti ja asiakkaalle merkityksellisellä tavalla.

Ohjaajana on allasfysioterapiaa tekevät fysioterapeuttimme. 

 

 

Mistä on kyse?

Erityisliikunnan ohjauspalvelut voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätoimintana.

Erityisliikunnan ohjausta voivat olla erilaiset teema-ryhmät, joita voivat yhdistää esimerkiksi sama sairaus kehitysvamma, liikuntarajoite tai ikääntymiseen liittyvät luonnolliset haasteet.

Ohjaajana toimii fysioterapeutti.

Kiinnostuitko?

Erityisliikunnan parissa työskentelevät fysioterapeuttimme

Uudet harrastuslajit tutuiksi erityisliikunnan avulla