Coaching

Yksilövalmennus

Coaching, eli ratkaisukeskeinen valmennus on ohjausmuoto, jossa substanssi tulee asiakkaalta valmentajan ohjatessa prosessia. Valmennus voi toimia erinomaisena matalan kynnyksen vaihtoehtona monenlaisissa elämän haasteissa.

Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta kohti hänen itse asettamiaan tavoitteita ja ohjata asiakkaan ajattelua kohti hänelle toimivia ratkaisuja. Valmentaja voi hyödyntää myös muuta asiantuntemustaan osana valmennusprosessia, mutta tärkeimmät oivallukset tapahtuvat asiakkaan oman pohdinnan seurauksena.

Yksilövalmennusta voidaan hyödyntää muun muassa:

  • Työelämän ja vapaa-ajan tasapainon löytämiseen
  • Stressinhallintaan
  • Ajanhallintaan
  • Elämäntapamuutoksissa
  • Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuessa

Valmennukset voidaan toteuttaa Casinon toimipisteellä tai etäyhteyden välityksellä.

 

 Yksilövalmennus

Yksittäinen käynti 65 € / h

2 kk sopimus 240 € / 4 kertaa

 

Valmiit valmennuspaketit (yksilö):

 

Palaudu paremmin -yksilövalmennus

Stressin- ja ajanhallintaan tähtäävä 3 kerran yksilövalmennuspaketti, jonka avulla pääset työstämään omia keinojasi parempaan elämänhallintaan. Tavoitteena on, että löydät lisää voimavaroja arkeesi ja itsellesi merkityksellisiin asioihin.

Hinta: 180€ / 3 x 60 min

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching on vuorovaikutteista ja toiminnallista ryhmätyöskentelyä, jossa tavoitteena voi olla yksilön ja/tai ryhmän hyvinvoinnin lisääminen valmennuksellisin keinoin. Ryhmäcoaching sopii erinomaisesti matalan kynnyksen valmennukseksi, jossa saadaan hyödynnettyä myös vertaistuen elementtejä. Valmennus on myös erinomainen tapa parantaa työhyvinvointia ja näin ollen parantaa työn tuottavuutta.

 

Lisätietoja valmennuksista:

mari.salminen@fysiosatama.fi

Varaa halutessasi aika ilmaiselle 20 minuutin kartoituskäynnille (etäyhteydellä) verkkoajanvarauksestamme!

 

 

Coaching menetelmät

Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching).

Coachingissa käytetään useita eri tekniikoita, tärkein niistä on coaching dialogi.

Coachingin dialogi muodostuu kyselemisestä, kuuntelemisesta ja palautteen annosta, ja sen välityksellä voi tutkia omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään.

Kysymysten avulla pyritään siihen, että asiakas löytää itse vastauksia sen sijasta, että ne annettaisiin hänelle suoraan. Dialogi opettaa ajatteluun, eikä ainoastaan ulkoa tulleen tiedon vastaanottamiseen.

Coaching-prosessiin voi kuulua myös toiminnallisia menetelmiä, kuten mielikuvaharjoitteita, visuaalisia, kinesteettisiä ja luovia harjoituksia.

Ratkaisukeskeiset valmentajamme:

Ratkaisukeskeisestä valmennuksesta voit saada työkaluja monenlaisiin elämänmuutoksiin.