Coaching

Yksilövalmennus

Coaching, eli ratkaisukeskeinen valmennus toimii matalan kynnyksen keskusteluapuna monenlaisissa elämän haasteissa. Valmennus on ohjausmuoto, jossa asiakas määrittää aiheen ja tavoitteet valmentajan ohjatessa prosessia.

Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta kohti hänen itse asettamiaan tavoitteita ja ohjata asiakkaan ajattelua kohti hänelle toimivia ratkaisuja. Valmentaja voi hyödyntää myös muuta asiantuntemustaan osana valmennusprosessia, mutta tärkeimmät oivallukset tapahtuvat asiakkaan oman pohdinnan seurauksena.

Ratkaisukeskeinen valmentajamme Mari Salminen valmentaa mielellään muun muassa seuraavien aiheiden parissa:

  • Kestävät elämäntapamuutokset (Health At Every Size-toimintamallia hyödyntäen, ilman tiukkoja painotavoitteita), keho-, ruoka- ja liikuntasuhteen teemat
  • Työelämän ja vapaa-ajan tasapainon löytäminen, urasuunnitelmat, stressin- ja ajanhallinta
  • Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuessa, esimerkiksi vanhemmaksi tulon tai suhdemuodon muuttumisen jälkeen

Valmennukset toteutetaan FysioSataman Casinon toimipisteellä.

 

Ryhmäcoaching työyhteisöille

Ryhmäcoaching on vuorovaikutteista ja toiminnallista ryhmätyöskentelyä, jossa tavoitteena voi olla yksilön ja/tai ryhmän hyvinvoinnin lisääminen valmennuksellisin keinoin. Ryhmäcoaching sopii erinomaisesti matalan kynnyksen työhyvinvoinnin edistämiseen ja siinä saadaan hyödynnettyä myös vertaistuen elementtejä. Valmennus on myös erinomainen tapa parantaa työhyvinvointia ja näin ollen työn tuottavuutta.

Kysy lisää: mari.salminen@fysiosatama.fi

 

Coaching menetelmät

Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching).

Coachingissa käytetään useita eri tekniikoita, tärkein niistä on coaching dialogi.

Coachingin dialogi muodostuu kyselemisestä, kuuntelemisesta ja palautteen annosta, ja sen välityksellä voi tutkia omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään.

Kysymysten avulla pyritään siihen, että asiakas löytää itse vastauksia sen sijasta, että ne annettaisiin hänelle suoraan. Dialogi opettaa ajatteluun, eikä ainoastaan ulkoa tulleen tiedon vastaanottamiseen.

Coaching-prosessiin voi kuulua myös toiminnallisia menetelmiä, kuten mielikuvaharjoitteita, visuaalisia, kinesteettisiä ja luovia harjoituksia.

Ratkaisukeskeiset valmentajamme:

Ratkaisukeskeisestä valmennuksesta voit saada työkaluja monenlaisiin elämänmuutoksiin.