Fysioterapeutti auttaa nivelrikon kuntoutuksessa

“On tärkeää, että fysioterapeutti suunnittelee harjoittelua yhdessä nivelkipuisen asiakkaan kanssa. Täten voidaan harjoittelua muokata kunkin ihmisen elämäntilanteen ja mieltymysten mukaan, mikä on myös motivoivaa asiakkaalle.  Tämä on tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin ydinosaamista.”

 

Mikä on nivelrikko?

Nivelrikko on nivelen kiputila, jossa tapahtuu muutoksia nivelruston, luun ja nivelkapselin rakenteissa sekä myös nivelkapseliin liittyvissä lihaksissa/jänteissä. Rustopinnan rikkoutuminen ja nivelruston häviäminen ovat myös tyypillisiä radiologisia löydöksiä. Nivelrustossa ei kipua aistivia hermopäätteitä ole, mutta esimerkiksi nivelkalvossa, nivelsiteissä, luukalvossa ja lihaksissa näitä on.

Nivelrikon oireet

Keskeisimmät nivelrikon oireet ovat nivelperäinen kipu, nivelen jäykkyys sekä nivelen toimintaan liittyvät toimintarajoitteet. Nivelrikon diagnoosi perustuu pitkälti kliiniseen tutkimiseen sekä nivelestä otettuihin röntgenkuviin, joita lääkäri tulkitsee. Pitää kuitenkin myös muistaa, että nivelrikkoon viittaavia löydöksiä röntgenkuvassa voi esiintyä myös kivun suhteen oireettomilla.

OMT Fysioterapia Savonlinna

Nivelrikon yleisyys

Suomessa yli 30-vuotiaiden miesten kohdalla noin kuudella prosentilla ja samanikäisistä naisista noin viidellä prosentilla on lonkan nivelrikko.

Polvinivelrikon puolella yli 30-vuotiaista miehistä kuudella prosentilla ja naisista kahdeksalla prosentilla on todettavissa polven nivelrikko. Iän myötä nivelrikko yleistyy.

Nivelrikon hoitosuositukset

Nivelrikon näyttöön perustuvien hoitosuositusten tärkeimmät perusasiat ovat terapeuttinen harjoittelu yhdessä siihen liittyvän ohjauksen kanssa. Näiden tulisi kohdentua kaikkiin nivelrikkoa poteviin henkilöihin. Tähän kategoriaan lasketaan myös arkiliikunta.  Osa tarvitsee kuntoutuksen tueksi lääkärin määräämää kipulääkitystä kivun lievittämiseen sekä osa kirurgisia toimenpiteitä usein viimeisenä nivelrikon hoitovaihtoehtona.

Harjoittelu ja fysioterapian sisältö

Fysioterapiassa laaditaan yksilölliset tavoitteet harjoittelulle fysioterapeutin tekemän tutkimuksen perusteella. Asiakkaan mieltymysten mukaan valitaan sopivat harjoittelumenetelmät. Harjoittelu voi olla aerobista liikuntaa tai esimerkiksi voimaharjoittelua, sillä monenlaisesta liikunnasta on hyötyä nivelrikon kuntoutuksessa. Harjoittelun ohessa voidaan käyttää manuaalisen terapian menetelmiä tukemaan harjoittelua.

Harjoittelun ei tarvitse olla kivutonta ollakseen vaikuttavaa ja kohtalainen kipu harjoittelussa on hyvinkin yleisesti hyväksyttävää. Harjoittelun muokkaus tarpeen tullen on tärkeää silloin, kun kipua on enemmän (esim. harjoittelun eri muodot). Harjoittelulla on kipua vähentävä ja elämänlaatua nostava vaikutus. Magneettikuvantamisella on todettu, että liikunnalla ei ole haittavaikutuksia nivelen rustorakenteisiin.

Harjoittelu on hyvä nähdä laajemmin yleisterveyteen vaikuttavana tekijänä kuin vain toimenpiteenä kipeän nivelen kuntoutukseen, sillä liikuntaharjoittelulla on myös mm. masennus- ja ahdistusoireita vähentävä vaikutus.

OMT Fysioterapia Savonlinna

Fysioterapia leikkaushoidon jälkeen

Mikäli nivelrikon vuoksi toimintakyky on selkeästi heikentynyt, saatetaan lääkärin tutkimuksen jälkeen päätyä nivelen kirurgiseen hoitoon. Tällöinkin fysioterapiasta voi olla hyötyä, sillä hyvä fyysinen suorituskyky ja vähempi kipu ovat yhteydessä parempaan leikkauksesta toipumiseen. Myös leikkauksen jälkeen fysioterapeutin rooli on tärkeä terapeuttisen harjoittelun suunnittelussa. Tavoitteellisella harjoittelulla voidaan vaikuttaa koettuun kipuun sekä hieman nopeuttaa suorituskyvyn palauttamista.

Hoidon jatkuvuus on tärkeää

Nivelrikko on yleinen tuki- ja liikuntaelinten vaiva, johon voidaan vaikuttaa myönteisesti jo kohtuullisen pienilläkin liikuntamäärillä ja ”annostelulla” riippuen yksilöstä sekä hänen taustastaan. Koska liikunnan vaikutukset ovat palautuvia eivätkä ne varastoidu, niin liikunnan olisi hyvä olla säännöllistä ja nousujohteista, jotta saatavat hyödyt olisivat kauaskantoisia.

On tärkeää, että fysioterapeutti suunnittelee harjoittelua yhdessä nivelkipuisen asiakkaan kanssa. Täten voidaan harjoittelua muokata kunkin ihmisen elämäntilanteen ja mieltymysten mukaan, mikä on myös motivoivaa asiakkaalle.  Tämä on tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin ydinosaamista.

Millaisissa oireissa lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle?

Mikäli polvikipuun liittyy kuumetta, alaraajaan varaaminen on vaikeaa tai kipu on erittäin kovaa, niin lääkärin arvio tilanteesta on aina ensisijainen toimenpide. Jos polvikipuun liittyy jonkinlainen vamma, mutta varaaminen onnistuu tai kipu tuntuu pitkittyvän ja pahentuvan, on lääkärin tai tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin tutkimus ajankohtainen.

OMT Fysioterapia Savonlinna

Lähteet:

Heissel A, Heinen D, Brokmeier , Skarabis N, Kangas M, Vancampfort D, Stubbs B, Firth J, Ward P, Rosenbaum S, Hallgren M, Schuch F. Exercise as medicine for depressive symptoms? A systematic review and meta-analysis with meta-regression. Br J Sports Med. 2023 Aug;57(16):1049-1057. doi: 10.1136/bjsports-2022-106282. Epub 2023 Feb 1.

Holden, M.A., Button, K., Collins, N.J., Henrotin, Y., Hinman, R.S., Larsen, J.B., Metcalf, B., Master, H., Skou, S.T., Thoma, L.M., Wellsandt, E., White, D.K. and Bennell, K. (2020), Guidance for implementing best practice therapeutic exercise for people with knee and hip osteoarthritis: what does the current evidence base tell us?. Arthritis Care Res.

Polvi- ja lonkkanivelrikko. Käypä hoito. 08.05.2018

Smith BE, Hendrick P, Smith TO, et al. Should exercises be painful in the management of chronic musculoskeletal pain? A systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine 2017;51:1679-1687.

Suomen Fysioterapeutit. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus. Hyvä fysioterapiakäytäntö. 27.1.2020

FysioSatama

Artikkelin julkaisupäivänä 8.9. on kansainvälinen Fysioterapiapäivä, jonka kunniaksi OMT-fysioterapeuttimme Antti Tanhuamäki muistuttaa meitä fysioterapian vaikutuksesta nivelrikon oireista kärsivän asiakkaan hyvinvoinnin kohentamiseen.

FysioSataman fysioterapeutit ja jalkaterapeutti ovat apunasi myös nivelrikon kuntoutuksessa.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos mieleesi tulee kysymyksiä, tai haluat varata aikaa asiantuntijoidemme vastaanotolle:

sähköpostilla: toimisto@fysiosatama.fi

puhelimitse: 044 989 7955 ma-to klo 9-15 ja pe klo 10-14.

nettiajanvaraus 24/7: fysiosatama.fi/varaa-aika

 

FysioSatama Asko Koskeli