Mitä on OMT-fysioterapia?

OMT-fysioterapeutti Antti Tanhuamäki kertoo, millainen koulutus OMT-fysioterapeutilla on ja Mitä OMT-fysioterapia käytännössä tarkoittaa. Tärkeänä tietona mm. se, että OMT-fysioterapeutin vastaanotolle voit  tulla turvallisin mielin myös ilman lääkärin lähetettä.

OMT eli Ortopedinen Manuaalinen Terapia on tuki – ja liikuntaelimistön (tule) fysioterapian erikoisala. Koulutus Suomessa kestää n. 2,5 vuotta ja sitä järjestää SOMTY eli Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian yhdistys. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille tai lääkäreille, joilla on jo alansa työkokemusta. Erikoistumiskoulutukseen kuuluu monipuolisesti teoriatiedon opiskelua mm. anatomian, fysiologian, kliinisen tutkimisen, kipumekanismien, käyttäytymistieteiden ja liikuntaharjoittelun osalta. Osaaminen testataan erilaisten tenttien muodossa. Lisäksi koulutukseen kuuluu paljon käytännön harjoittelua, jossa opittuja tietoja, taitoja, ymmärrystä sekä manuaalisia tekniikoita jalostetaan käytäntöön. Tietoja ja taitoja myös arvioidaan lukukausittain, jotta kehittyminen olisi lineaarista ja laadukasta.

Isona osana koulutusta on opinnäytetyö, jossa opiskelija osoittaa tutkimusten hakuun liittyvää osaamista, tutkimuksen lukemiseen ja analysointiin liittyvää osaamista sekä kirjallisen tuotoksen laatimista.

Nykyään koulutus sisältää myös fysioterapeutin suoravastaanoton osaamiseen vaadittavia osa-alueita aina lääkeopista kuvantamismenetelmien perusteiden opetteluun. Suoravastaanotto tarkoittaa tilannetta, jossa joko akuutista tai pitkittyneestä tuki- ja liikuntaelinvaivasta kärsivä asiakas varaa ajan fysioterapeutin vastaanotolle käymättä ensin lääkärin vastaanotolla. Käynnin aikana fysioterapeutti tekee hoidon tarpeen arvion ja suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa jatkoa varten. Fysioterapeutti ohjaa asiakkaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle tai muihin tarpeellisiin tutkimuksiin.

OMT Fysioterapia Savonlinna

OMT – fysioterapiassa keskeistä on perusteellinen alkuhaastattelu ja tutkiminen. Yhdessä asiakkaan kanssa luodaan kuntoutuksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen.

OMT – fysioterapiassa tärkeää on asiakkaan psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden huomiointi. Tämä vaikuttaa merkittävästi terapian tavoitteiden saavuttamiseen sekä tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Terapiamuodot OMT – terapiassa valitaan yksilöllisesti ja asiakkaan oma mielipide niiden valinnassa on tärkeä. Liikuntaharjoittelu nousujohteisena ja yksilöllisesti suunniteltuna on yleisesti tuki- ja liikuntaelin – fysioterapian kivijalka, jota sovelletaan asiakkaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia manuaalisia käsittelyitä tukihoitoina asiakkaan toimintakyvyn harjoittamisen tueksi, joita OMT – terapeutti koulutuksensa puolesta osaa soveltaa tarpeen mukaan.

OMT – fysioterapeutti on siis tuki – ja liikuntaelimistön fysioterapian osaaja, jolla on vankka ymmärrys ihmisen toimintakyvyn arvioinnista sekä siihen liittyvästä kuntoutumisesta.

 

Antti Tanhuamäki

OMT-Fysioterapeutti

Tekstin kirjoittaja on FysioSataman OMT-fysioterapeutti, jolla pysyy kynä kädessä ja on alan tuorein tieto hallussa. 

FysioSatama Asko Koskeli