Fysioterapia – Mitä se on ja mitä fysioterapiassa tapahtuu?

Fysioterapia on turvallinen ja vaikuttava hoitomuoto, joka auttaa vähentämään kipuja, parantamaan liikelaajuuksia ja lisäämään toimintakykyisyyttä. Fysioterapeutin vastaanotolle voit tulla aina myös ilman lääkärin lähetettä. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa asiakkaan lääkärin vastaanotolle.

Missä tilanteissa kannattaa hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle?

Fysioterapiasta voi olla apua lähes kaikkiin tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloihin ja toimintahäiriöihin. Vaikka kivun syynä olisi jokin rakenteellinen tekijä, esim. nivelrikko, joka ei fysioterapialla kokonaan parane, on kuntoutuksesta merkittävää hyötyä kivun lievittämisessä ja arjen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa.

Yleisiä syitä hakeutua fysioterapiaan:

 • nivelkivut
 • niska- tai selkäkivut
 • käsien tai jalkojen puutuminen
 • liikerajoitukset: esim. käsi ei nouse tai selkä ei taivu
 • lihasjännityksestä johtuvat päänsäryt tai huimaus
 • toistuvista liikkeistä tai työasennoista johtuvat rasitustilat
 • virheasennoista johtuvat toimintahäiriöt ja kivut
 • urheilu- tai muiden vammojen jälkitilat
 • raskauteen ja synnytyksestä toipumiseen liittyvät haasteet
 • Leikkaukseen valmistautuminen tai siitä toipuminen
 • pitkään jatkuneet vaivat, joissa on syntynyt tapa käyttää jotain kehon osaa virheellisesti
 • akuutit vaivat, kuten äkillinen selän tai niskan lukkiutuminen
OMT Fysioterapia Savonlinna

Mitä fysioterapeutin vastaanotolla tapahtuu?

 

Ensimmäisellä asiakaskäynnillä

fysioterapeutti selvittää oireiden syyt tutkimalla, testaamalla ja haastattelemalla asiakasta. Fysioterapeutti asettaa asiakkaan kanssa yhteistyössä kuntoutukselle tavoitteet ja tekee suunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmaa tehdessä kuunnellaan tarkasti asiakasta ja otetaan huomioon hänen elämäntilanteensa kokonaisuudessaan. On tärkeää kertoa fysioterapeutille muistakin, kuin hoidettavaan kohteeseen liittyvistä sairauksista, vammoista tai lääkityksistä, sillä jotkut niistä voivat olla esteitä tiettyjen hoitojen antamiselle. Fysioterapeutti tekee kokonaiskuvan perusteella arvion, mitkä hoidot ovat hyödyllisiä ja turvallisia kullekin asiakkaalle.

 

Seuraavilla käynneillä

seurataan suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Keskustellaan siitä, miten omaharjoitteiden kanssa on mennyt ja tutkitaan, miten ne ovat lähteneet auttamaan asiakkaan tilanteeseen. Fysioterapeutti tekee käyntien yhteydessä tilanteeseen soveltuvia hoitoja. Laadittuja suunnitelmaa ja tavoitteita muokataan tarpeen mukaan.

 

 

Millä keinoilla fysioterapeutti auttaa asiakasta?

 

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, liikehoidot, manuaalinen terapia, fysikaaliset hoidot ja akupunktio.

 

Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo

asiakkaalle esimerkiksi miten hän voi kiinnittää arkisissa töissään ja toimissaan huomiota kehonsa asentoihin ja liikkeisiin, että rasittumisesta, kivuista tai toiminnallisista haasteita kärsivä kehon osa pääsee oikealla tavalla kuntoutumaan.

 

 

Terapeuttinen harjoittelu

on järjestelmällisesti toteutettua liikuntaa, jolla pyritään tiettyihin terveysvaikutuksiin. Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia välineitä kuten vastuskumeja, lisäpainoja tai kuntosalilaitteita. Asiakkaan sitoutuminen fysioterapeutin ohjaaman terapeuttisen harjoittelun toteuttamiseen on tärkeää, sillä vain harjoittelun säännöllisyys mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

OMT Fysioterapia Savonlinna

Nivelten mobilisoinnissa

nivelen liikkuvuutta parannetaan käyttämällä niveltä toistoliikkeillä ääriasennossaan. Nivelten mobilisointi voi olla terapeutin käsillään tekemää tai asiakkaan itsensä suorittamaa, jolloin terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä. Niveleen kohdistuva mobilisaatio on hidasta liikuttamista tai venyttämistä.

 

Hermoston eli neuraalikudoksen mobilisoinnissa

hermokudosta elvytetään kehon ja raajojen pumppaavia liikkeitä hyödyntämällä. Hoidoilla vaikutetaan hermoston verenkiertoon, aineenvaihduntaan ja liukumiseen.

 

Faskiamanipulaatiossa

keskitytään lihasten ja syvien lihaskalvojen, eli faskioiden, väliseen toimintaan. Faskiamanipulaatiossa etsitään faskian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen. Tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla voidaan palauttaa normaali liikelaajuus ja kivuttomuus.  suuri osa FysioSataman fysioterapeuteista on saanut erillisen koulutuksen faskiamanipulaatioon.

 

Myös muita pehmytosakäsittelyjä,

kuten hierontaa, voidaan hyödyntää osana fysioterapiaa.

 

Manipulaatiohoitoa nivelille tekee tarvittaessa OMT-fysioterapeutti.

Manipulaatiohoidossa terapeutti käsittelee liikkuvuudeltaan rajoittunutta niveltä tai selkärangan nikamaa nopealla liikkeellä. Nivel viedään ensin fysiologiseen ääriasentoon, jonka jälkeen siihen kohdistetaan yksittäinen voimaimpulssi. Nivelestä kuuluu usein napsahtava ääni, joka tulee nivelnesteeseen syntyvästä ilmakuplasta. Manipulaatiohoito on nopea tapa palauttaa liikerajoitteisen nivelen liikkuvuutta ja lievittää kipua. Manipulaatiohoidon tulosten ylläpitämiseksi on lähes aina tarpeellista käyttää harjoitusterapiaa ja liikehoitoja.

Manipulaatiohoidolle on olemassa useita mahdollisia vasta-aiheita: esimerkiksi tietyt perussairaudet, vammat tai lääkitykset saattavat olla esteenä manipulaatiohoidon antamiseen asiakkaalle. OMT-fysioterapeutti on saanut syvällisen koulutuksen, jonka perusteella hän arvioi, milloin manipulaatiohoitoa on turvallista asiakkaalle antaa.

 

Fysikaaliset hoidot

ovat terapeuttisilla laitteilla tai välineillä tehtäviä hoitoja, jotka voivat täydentää muita hoitomuotoja. Fysikaalisia hoitoja ovat muun muassa NCS-huippukylmähoidot, ShockWave-terapia, LymphaTouch-hoidot sekä TENS-sähköstimulaattorilla toteutettu hoito.

Akupunktio

soveltuu hyvin etenkin migreenin, niska- ja hartiaseudun kiputilojen sekä lihasjännityksen ja selkäsärkyjen hoitoon. Akupunktiohoitoa voidaan antaa yhdistettynä muuhun fysioterapiaan tai omana erillisenä hoitonaan.

Akupunktio

FysioSatama

Tähän artikkeliin olemme koonneet useita oleellisia, fysioterapiaan liittyviä asioita. Mutta fysioterapia on laaja ja syvällinen asia, jossa aina riittää kysyttävää ja ihmeteltävää.

Ota siis rohkeasti meihin yhteyttä, jos mieleesi tulee kysymyksiä, joihin tämä artikkeli ei vastannut.

sähköpostilla: toimisto@fysiosatama.fi

puhelimitse: 044 989 7955 ma-to klo 9-15 ja pe klo 10-14.

FysioSatama Asko Koskeli